Home Group Members Cooperation Research

Cooperation Research

                        

Hongxun Wang Ph.D.       Chenchen Hu(M.E.)

               ѫ                                  

   Zhongnan University               Xinjiang University


Copyright Chengdu Liangs Group Department of Chemical and Biological Engineering Zhejiang University

you are the 7813 visitor

  • Zip: 310027

  • Tel: +86-571-87953150

  • E-mail: cdliang@zju.edu.cn