Prof. Wen-Jun Wang

+86-571-87952772

wenjunwang@zju.edu.cn

        u=637818451,1342780098&fm=21&gp=0.jpg
Prof. Yingwu Luo+86-571-87951832Yingwu.luo@zju.edu.cn

Dr. He Zhu


hermeszhu@126.com

Mr. Zhi-Yang Bu

+86-571-87952631

buzhiyang@zju.edu.cn

Fax: +86-571-87951612
Address: Polymerization and Polymer Engineering of Institute, No. 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China.